© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Kvadratická rovnica

Pojem koreň

Do prázdneho políčka vpíšte požadované hodnoty.

Zistite, či číslo −2 je koreňom rovnice 2x2 + 3x − 2 = 0áno / nie →
Zistite, či číslo 1 je koreňom rovnice (5 − x)2 = 16áno / nie →
Zistite, či číslo 0 je koreňom rovnice x2 + 2x − 1 = 0áno / nie →
Zistite, či číslo −1 je koreňom rovnice 3x2 − 3 = −1áno / nie →
Určte koeficient "c" tak, aby číslo −2 bolo koreňom rovnice 3x2 + 2x − c = 0 c =
Určte koeficient "k" tak, aby číslo 2 bolo koreňom rovnice −kx2 − 3x − 2 = 0k =
Určte koeficient "b" tak, aby číslo 1 bolo koreňom rovnice 5x2 + bx − 8 = 0b =
Určte koeficient "m" tak, aby číslo 0 bolo koreňom rovnice 3x2 − x + m = 0 m =
Určte koeficient "h" tak, aby číslo 1/2 bolo koreňom rovnice 16x2 + hx − 1= 0 h =