© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Lineárna rovnica

Koreň rovnice

Do prázdneho políčka vpíšte požadované hodnoty.

Nájdite koreň rovnice x − 1 = 0x =
Vypočítajte koreň rovnice 2x + 7 = 1 Koreň je:
Zistite, či číslo 2/3 je koreňom rovnice 3x − 2 = 0áno / nie →
Zistite, či číslo 0 je koreňom rovnice 2.(x − 3) + 3.(1 − 2x) = 3áno / nie →
Zistite, či číslo 1 je koreňom rovnice (5 − x) / 2 = 2áno / nie →
Zistite, či číslo 0 je koreňom rovnice 2x + 9 = 9áno / nie →
Zistite, či číslo 11 je koreňom rovnice 3(x − 11) = 11áno / nie →
Určte koeficient "c" tak, aby číslo 5 bolo koreňom rovnice (4x + c) / 8 = 3 c =
Určte koeficient "k" tak, aby číslo −2 bolo koreňom rovnice kx + 12 = 0k =
Určte koeficient "a" tak, aby číslo 1 bolo koreňom rovnice ax + 7 = 0a =
Určte koeficient "b" tak, aby číslo 0 bolo koreňom rovnice 13x + b = 31 b =
Určte koeficient "h" tak, aby číslo 1/2 bolo koreňom rovnice 4x − h = −1 h =