© RNDr. Gabriela Kövesiová

Riešenie kvadratických rovníc

Korene kvadratickej rovnice a jej rozklad na koreňové činitele.

Do prázdneho okienka vpíš hľadané čísla, kvôli vyhodnoteniu dbaj na poradie: zapisuj stále v poradí od najmenšieho k najväčšiemu. Napr. ak je riešením kvadratickej rovnice 4/3 a -5 zapíš ich v poradí: K={-5, 4/3}, a do rozkladu zapíš (x+5).(x-4/3)=0.
x2 + 2x - 3 = 0K={, }(x).(x)=0
x2 - 4x + 3 = 0K={, }(x).(x)=0
2x2 + 2x - 12 = 0K={, }.(x).(x)=0
2 - x2 - x = 0K={, }.(x).(x)=0
3.x2 + 8x - 3 = 0K={, }.(x).(x)=0