© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kvadratická rovnica

Koeficienty kvadratickej rovnice

Do prázdneho okienka vpíš koeficienty kvadratickej rovnice ax2 + bx + c = 0.
x2 - 3x + 5 = 0a=, b=, c=
2x2 + x - 4 = 0a=, b=, c=
x - 2x2 - 5/3 = 0a=, b=, c=
-x2 + 8 = 0a=, b=, c=
x2 + 3/2x = 0a=, b=, c=
2x2 - 4 = 0a=, b=, c=
-5x2 - 3x = 0a=, b=, c=
-x2 + x - 4 = 5 - xa=, b=, c=
3x - x2 = 2x - 6a=, b=, c=