© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kvadratická rovnica

Koeficienty kvadratickej rovnice II

a = koeficient kvadratického člena, b = koeficient lineárneho člena, c = absolútny člen
z2 + 2 = za=, b=, c=
-k + 2k2 = - 4 a=, b=, c=
3m - m2 = m2 + 1a=, b=, c=
7 - 3a = -a2 + 8 a=, b=, c=
w2 = 3/2a=, b=, c=
6h2 = 5ha=, b=, c=
1 - 5d2 = -4d2a=, b=, c=
2/3 - c2 = 5/3 - ca=, b=, c=
3b - b2 + 6 = 2b - 6a=, b=, c=