© RNDr. Gabriela Kövesiová

Exponenciálne rovnice II.

Riešenie úpravou na rovnaký základ

Využitím úprav, ktoré povedú na rovnosť dvoch výrazov s rovnakým základom,
alebo s použitím substitúcie (úl.9., 12.)
riešte exponenciálne rovnice.
1. úloha3x=9x =
2. úloha25x-1=1/5x =
3. úloha0,25x=16x =
4. úloha3x2-5x+6 =1x =
5. úloha10x-2=0,1x =
6. úloha2x.3x=216x =
7. úloha5x.(1/5)x-3=(1/125)xx =
8. úloha2x.5x=0,1.(10x-1)5x =
9. úloha32x−12 .3x+27=0x =
10. úloha2x+2x+1=24x =
11. úloha3x-1+3x-2+3x-3=13x =
12. úloha3x+2+9x+1=810x =