© RNDr. Gabriela Kövesiová

Exponenciálne rovnice I.

Jednoduché rovnice

Ku každej exponenciálnej rovnici priraďte množinu jej koreňov z pravej strany.