© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kvadratická rovnica

Diskriminant a počet riešení

Pre danú kvadratickú rovnicu najprv vypočítaj disriminant (vyber správnu možnosť D<0, D=0, D>0) a tak rozhodni o počte riešení kvadratickej rovnice.
x2 - 6x + 1 = 0    D ... a preto má kvadratická rovnica
4x2 + 4x + 1 = 0   D... a preto má kvadratická rovnica
3x2 -2x + 1 = 0   D... a preto má kvadratická rovnica
-x2 +2x + 1 = 0   D... a preto má kvadratická rovnica
3 + x + 2x2 = 0   D... a preto má kvadratická rovnica
x2 - 5x = 0   D... a preto má kvadratická rovnica
7 - x2 = 0   D... a preto má kvadratická rovnica
-x2 - 10 = 0   D... a preto má kvadratická rovnica
-3x2 + 6x = 3    D... a preto má kvadratická rovnica
-x2 = x2 + 2x - 1    D... a preto má kvadratická rovnica