©RNDr. Gabriela Kövesiová

Definičný obor

Kedy má výraz zmysel?

V jednotlivých príkladoch určte definičný obor (vypočítajte, kedy majú zmysel) a priraďte ho ku zadaniu.