© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Absolútna hodnota

Geometrický význam

Vyberte riešenia nasledovných jednoduchých rovníc s absolútnou hodnotou, pričom využite geometrický význam absolútnej hodnoty:
abshod.JPG

| x − 1 | = 3
x = alebo
x =
| x − 2 | = 1
x = alebo
x =
| x − 4 | = 5
x = alebo
x =
| x − 11 | = 0
x = alebo
x =
|x − (−3)| = 2
x = alebo
x =
|x − (−2)| = −1
x = alebo
x =
|x − (−5)| = 8
x = alebo
x =
|x − (−1)| = 1
x = alebo
x =
| x + 3 | = 1
x = alebo
x =
| x + 1 | = 8
x = alebo
x =
| x + 5 | = 5
x = alebo
x =
| x + 4 | = 6
x = alebo
x =
| x | = 4
x = alebo
x =
| x | = 1
x = alebo
x =
| x | = 0
x = alebo
x =
| x | = −2
x = alebo
x =
| x − 7 | = 2
x = alebo
x =
| x + 2 | = −4
x = alebo
x =
| x − 9 | = 0
x = alebo
x =
| x + 1 | = 5
x = alebo
x =
| x + 2 | = 4
x = alebo
x =
| x − 1 | = 8
x = alebo
x =
| x − 5 | = −5
x = alebo
x =
| x − 4 | = 1
x = alebo
x =