© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Absolútna hodnota

Hodnota výrazu

Do príslušných stĺpcov zapíš vypočítanú absolútnu hodnotu výrazu v každom riadku, hodnoty premenných a, b sú uvedené vždy v záhlaví stĺpca.a=2, b=−3a=−5, b=1a=−3, b=−2
|a| =
−|a| =
|a| + |b| =
|a| − |b| =
|b| − |a| =
|a + b| =
|a − b| =
|b − a| =
|a − b| − |b| =