RNDr. Silvia Mosorjaková

Logaritmické rovnice

Jednoduché logaritmické rovnice

Do prázdnych okienok zapíš riešenia logaritmických rovníc. V prípade viacerých koreňov rovnice riešenie zapisuj od najmenšieho čísla po najväčšie a zlomky zapíš v tvare napr. 15/7.
log3(1 − x) = log3(x + 16 − x2)
K = {}
log(x + 4) = log(3x − 1)
K = {}
log2(3 + x) = log2(x2 − 17)
K = {}
log4(x + 4) = log4(4x − 15)
K = {}
log6(2x − 3) = log6(x2 − 4x + 5)
K = {; }
log17(x − 4) = log17(3x − 16)
K = {}