© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie ohraničenosti postupnosti

Urč ohraničenosť danej postupnosti. Vyber správnu odpoveď z ponúkaných odpovedí.
Úloha 1:   1.JPG
Úloha 2:   2.JPG
Úloha 3:   3.JPG
Úloha 4:   4.JPG
Úloha 5:   5.JPG
Úloha 6:   6.JPG
Úloha 7:   7.JPG
Úloha 8:   8.JPG
Úloha 9:   9.JPG
Úloha 10:   10.JPG