© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie monotónnosti postupnosti

Urč monotónnosť danej postupnosti. Vyber správnu odpoveď z ponúkaných odpovedí.
Úloha 1:   Obrázok1.jpg
Úloha 2:   Obrázok2.JPG
Úloha 3:   Obrázok3.JPG
Úloha 4:   Obrázok4.JPG
Úloha 5:   Obrázok5.JPG
Úloha 6:   Obrázok6.JPG
Úloha 7:   Obrázok7.JPG
Úloha 8:   Obrázok8.JPG
Úloha 9:   Obrázok9.JPG
Úloha 10:   Obrázok10.JPG