© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie funkčného predpisu postupnosti vzorcom pre n-tý člen

Postupnosť je určená číselným radom. Doplň správne chýbajúci člen postupnosti a urč vzorec pre n-tý člen.
    Úloha 1:
    2, 4, 6, 8, , 12, 14, ...      
    an =        
    Úloha 2:
    0, 1, 2, , 4, 5, 6, ...      
    an =       
    Úloha 3:
    3, 3, 3, 3, 3, 3, , ...      
    an =
    Úloha 4:
    4, 7, 10, 13, 16, , 22, ...      
    an =
    Úloha 5:
    -1, -2, , -4, -5, -6, -7, ...      
    an =
    Úloha 6:
    1, 3, 5, 7, 9, 11, , ...      
    an =
    Úloha 7:
    4, , 6, 7, 8, 9, 10, ...      
    an =
    Úloha 8:
    1, 0, -1, , -3, -4, -5, ...      
    an =
    Úloha 9:
    0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; ; ...      
    an =
    Úloha 10:
    1,5; ; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; ...      
    an =