© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie členov postupnosti

Postupnosti sú určené rôznymi spôsobmi. Doplň správne žiadané členy postupnosti.


       
    Úloha 1:
    0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2
    a2 =         a6 =         a9 =
    Úloha 2:
n123456
bn306090120150180
    b2 = b5 = b6 =    
    Úloha 3:
    cn = 2n
    c1 =         c3 =         c6 =
    Úloha 4:
    1.JPG
    a2 =         a5 =         a100 =
    Úloha 5:
    bn = (-1)n -1
    b1 =         b46 =         b53 =    
    Úloha 6:
    an = (n - 1) . n
    a1 =         a5 =         a10 =    
    Úloha 7:
    2.JPG
    b1 =         b3 =         b9 =    
    Úloha 8:
    4.jpg
    a3 = a5 = a6 =    
    Úloha 9:
    a1 = -2,     an+1 = 2 . an -1
    a2 =         a3 =         a4 =    
    Úloha 10:
    3.JPG
    a1 =         a2 =         a3 =