© Mgr. Iveta Hermanovská

Geometrická postupnosť v praxi

Prečítaj si pozorne zadanie úlohy a napíš správne na prázdne miesto žiadané hodnoty. Použi kalkulačku.
    Úloha 1:
1.jpg Frekvencie jednotlivých rýchlostných stupňov obrábacieho stroja tvoria geometrickú postupnosť s kvocientom približne 1,122. Karol si pamätá len hodnotu frekvencie tretieho rýchlostného stupňa: f3 = 780,5 min-1.
Aké sú ďalšie frekvencie zvyšných rýchlostných stupňov tohto obrábacieho stroja?
(Výsledky zaokrúhli na desatiny.)
                                                        f1 = min-1             f2 = min-1
                                                        f4 = min-1              f5 = min-1
    Úloha 2:
2.jpgPán Peter potrebuje na svojom pozemku vyhĺbiť studňu hlbokú 20 m.
Firma AZET účtuje za prvý meter 1 euro a za každý nasledujúci 2 krát viac.
Firma ZETA účtuje za každý meter hĺbky studne 200 eur.
Ktorú firmu si má pán Peter vybrať, ak chce čo najviac ušetriť?
        Firma AZET:
        a1 =         q =         n =         sn =
        Firme AZET by pán Peter zaplatil eur.
        Firma ZETA:
        Firme ZETA by pán Peter zaplatil eur.
        Pán Peter by si mal vybrať firmu .
    Úloha 3:
3.jpgTlak vzduchu klesá s rastúcou nadmorskou výškou (pri stálej teplote) približne o 1,2% na 100 m. Pri morskej hladine sa predpokladá tzv. normálny atmosferický tlak približne 1 000 hPa. Nadmorská výška Lomnického štítu je približne 2 600 m.
Aký atmosferický tlak vzduchu je na vrchole Lomnického štítu?
(Výsledok zaokrúhli na desiatky.)
        a0 =         p =         n =         an =
        Na vrchole Lomnického štítu je atmosferický tlak približne hPa.
    Úloha 4:
4.jpgRočná amortizácia stroja je 10 %. Po 8 rokoch má stroj hodnotu 697 eur.
Aká bola cena tohto stroja pri zakúpení?
(Výsledok zaokrúhli na jednotky.)
        a0 =         p =         n =         an =
        Cena stroja pri zakúpení bola eur.
    Úloha 5:
5.jpgSvetová populácia začala narastať okolo roku 1400, po skončení morových epidémií. V roku 1804 naša planéta dosiahla prvú miliardu obyvateľov. O 123 rokov dosiahla druhú miliardu. Tretiu sme zvládli za ďalších 33 rokov, štvrtú po 14, piatu po 13 a šiestu po 12 rokoch, v októbri 1999. V roku 2011 nás bude 7 miliárd. Priemerný ročný prírastok poslednej miliardy je približne 1,2%.
Koľko miliárd obyvateľov bude mať Zem v roku 2050, keď budeme počítať s priemerným ročným prírastkom len 1,1%?
(Výsledok zaokrúhli na desatiny.)
        a0 = 7         p =         n =         an =        
        Zem v roku 2050 bude mať približne miliárd obyvateľov.
    Úloha 6:
6.jpgVkladateľ chce pravidelne na začiatku roka vložiť do peňažného ústavu rovnakú sumu peňazí a na konci desiateho roku chce mať nasporených 10 000 eur. Akú sumu má vkladať, ak ročná úroková miera ročného úrokovacieho obdobia je 2% a daň z úroku je 19 %? Predpokladaj, že počas celého sporenia vkladateľ nebude vyberať ani vklady, ani úroky a ročná úroková miera bude vždy rovnaká.
(Výsledok zaokrúhli na stotiny.)
        a0 =         q =         n =         sn =        
        Vkladateľ má ročne vkladať eur.