© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie pravdivostnej hodnoty tvrdenia o geometrickej postupnosti

Rozhodni o pravdivosti alebo nepravdivosti nasledujúcich tvrdení o geometrickej postupnosti.
Vyber správnu odpoveď.
Úloha 1:   1.JPG
Úloha 2:   2.JPG
Úloha 3:   3.JPG
Úloha 4:   4.jpg
Úloha 5:   5.JPG
Úloha 6:   6.JPG
Úloha 7:   7.JPG
Úloha 8:   8.JPG
Úloha 9:   9.JPG
Úloha 10:   10.JPG
Úloha 11:   11.JPG
Úloha 12:   12.JPG