© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie chýbajúcich hodnôt geometrickej postupnosti

Napíš správne na prázdne miesto žiadané hodnoty geometrickej postupnosti.
    Úloha 1:
    a1 = 2         q = 3         n =         an =         sn = 80
    Úloha 2:
    a1 = 5         q =         n =         an = 320         sn = 635
    Úloha 3:
    a1 =         q =         n = 4         an = 12,5         sn = 187,5    
    Úloha 4:
    a1 = 1,5         q = -2         n = 6         an =         sn =
    Úloha 5:
    a1 =         q = -0,25         n = 5         a5 = 1         sn =
    Úloha 6:
    1_g_2.JPG
    a1 =         q =         n = 10         sn =
    Úloha 7:
    an = 3n+1
    a1 =         q =         n = 7         sn =