© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie kvocienta a členov geometrickej postupnosti

Napíš správne na prázdne miesto žiadané hodnoty geometrickej postupnosti.
    Úloha 1:
    a1 = 2         a2 = 4         a3 = 8         a4 =         q =
    Úloha 2:
    a1 = 4         a2 =         a3 =         a4 =         q = 0,5
    Úloha 3:
    a1 =         a2 =         a3 = 9         a4 = 27         q =
    Úloha 4:
    a4 = 3         a5 = -6         a6 =         a7 =         q =
    Úloha 5:
    a5 = 0,01         a6 = 0,1         a9 =         a10 =         q =
    Úloha 6:
    a2 = 8         a4 = 32         a5 =     alebo     a5 =        
    Úloha 7:
    a1 =         a3 = 8         a5 =         a7 =         q = -2
    Úloha 8:
    1_g_1.JPG
    a2 =         a10 =         a97 =         a120 =         q =
    Úloha 9:
    2_g_1.JPG
    a3 =         a4 =         a5 =         a6 =         q =
    Úloha 10:
    an = -3 . 2n
    a1 =         a2 =         a3 =         a4 =         q =