© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie diferencie a členov aritmetickej postupnosti

Napíš správne na prázdne miesto žiadané hodnoty aritmetickej postupnosti.
    Úloha 1:
    a1 = 6         a2 = 2         a3 =         a4 =         d =
    Úloha 2:
    a1 = -2         a2 =         a3 =         a4 =         d = 9
    Úloha 3:
    a4 =         a5 = 13         a6 = 10         a7 =         d =
    Úloha 4:
    a9 =         a10 = -1         a11 =         a12 = 9         d =
    Úloha 5:
    a7 = -2         a10 =         a15 =         a18 = 20         d =
    Úloha 6:
    a1 = 0,1         a3 = -0,1         a10 =         a100 =         d =
    Úloha 7:
    a1 = 5         a24 =         a26 =         a50 =         d = -1
    Úloha 8:
    1.JPG
    a1 =         a3 =         a7 =         a10 =         d =
    Úloha 9:
    2.JPG
    a1 =         a2 =         a7 =         a9 =         d =
    Úloha 10:
    an = 3n - 4
    a1 =         a2 =         a3 =         a4 =         d =