© Mgr. Iveta Hermanovská

Aritmetická postupnosť v praxi

Prečítaj si pozorne zadanie úlohy a napíš správne na prázdne miesto žiadané hodnoty aritmetickej postupnosti.
    Úloha 1:
1.jpgNa začiatku januára si odložíš na kúpu počítača do pokladničky 10 eur. Každý nasledujúci mesiac si odložíš o 5 eur viac ako v predchádzajúcom mesiaci.
Koľko eur budeš mať na konci roka?

        a1 =       d =       n =       an =       sn =
    Úloha 2:
2.jpgŽelezné rúry sú na skládke uložené v 8 vrstvách. V spodnej vrstve je 25 rúr a v každej ďalšej o jednu rúru menej.
Koľko všetkých rúr je na skládke?

        a1 =         d =         n =         an =         sn =
    Úloha 3:
3.jpgV aule je v prostrednom sektore 20 radov sedadiel. V prvom rade sú 3 sedadlá a v každom nasledujúcom o 1 sedadlo viac.
Koľko všetkých sedadiel je v prostrednom sektore?

        a1 =         d =         n =         an =         sn =
    Úloha 4:
4.jpgTeplota varu vody závisí od tlaku vzduchu a tlak vzduchu závisí od nadmorskej výšky. V nadmorskej výške 285 m voda vrie približne pri 99 oC a každých 285 m sa bod varu vody zmenší o 1 oC. Nadmorská výška Mount Everestu je 8848 m.
Pri akej teplote bude voda vrieť na Mount Evereste? (Zaokrúhľuj na jednotky.)

        a1 =         d =         n =         an =        
    Úloha 5:
5.jpgRýchlosť zvuku vo vzduchu pri teplote 25 oC je 346,6 m/s. Znížením teploty o 1 oC sa rýchlosť zvuku priemerne zmenší o 0,6 m/s.
Aká je rýchlosť zvuku vo vzduchu pri teplote 5 oC?

        a1 =         d =         n =         an =        
    Úloha 6:
6.jpgTeplota Zeme vzrastá o 1 oC na každých 33 m hĺbky. V hĺbke 25 m je stála teplota +9 oC.
Aká je teplota v šachte hlbokej 1 048 m?

        a1 =         d =         n =         an =