© Mgr. Iveta Hermanovská

Určovanie chýbajúcich hodnôt aritmetickej postupnosti

Napíš správne na prázdne miesto žiadané hodnoty aritmetickej postupnosti.
    Úloha 1:
    a1 = 4         d = 3         a12 =         s12 =
    Úloha 2:
    a1 =         d = -0,5         a5 = -2         s5 =
    Úloha 3:
    a1 =         d =         a8 = 40         s8 = 180
    Úloha 4:
    a1 = 2         d = 2         an =         sn = 56         n =
    Úloha 5:
    a1 = -20         d =         a10 = -29         s10 =
    Úloha 6:
   1.jpg
    a1 =         d =         a200 =         s200 =
    Úloha 7:
    an = 3 - 2n
    a1 =         d =         a8 =         s8 =