© RNDr. Marta Megyesiová

nazpmegrm.gif

Pozorne čítaj. Počítaj a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
prvgrmm.jpg Na počítačový krúžok nechodí žiakov.
Chodí tam žiakov.
10% je viac ako žiaci.
Ak by chodili do krúžku 10 žiaci, bolo by to %.
stlpmmrg.jpg Prieskum sa robil u detí.
Banán malo na desiatu % detí.
Hrušku malo -krát menej detí, ako jabĺčko.
Bez ovocia bolo % detí.
prsmmgr.jpg V škole je 500 detí, peši chodí detí.
Autobusom cestuje 30 detí, tak v škole je detí.
Rodičia vozia autom 6 detí, potom škola má žiakov.
Ak autom cestuje 90 detí, tak vlakom prichádza .
kolmmgr.jpg Kniha má strán.
10 % z knihy je strán.
V pondelok prečítal žiak % z knihy.
% z knihy prečítal v stredu.