© RNDr. Gabriela Kövesiová

Funkcie

Definičný obor, obor hodnôt, funkčná hodnota

Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení, týkajúcich sa funkcií na obrázku.
 Funkcia "f" má definičný obor D(f) = <0; 4> →
Funkcia "f" má obor hodnôt H(f) = <-1; 4> →
Pre funkciu "f" platí: f(4) = −1 →
Funkcia "k" má obor hodnôt <-2; 3) →
Definičný obor funkcie "k" je <-2; 3) →
Pre funkciu "k" platí k(3) = 3 →
Funkcia "p" má definičný obor D(p) = (0; 5) →
Funkcia "p" má obor hodnôt H(p) = {-1; 1; 2; 3} →
Pre funkciu "p" platí p(2) = 1 →
Obor hodnôt funkcie "h" je <0; 3> →
Funkcia "h" má funkčnú hodnotu v bode 2 rovnú nule →
Definičný obor funkcie "h" je <-1; 3> →
Funkcia "g" nie je v bode 3 definovaná →
Funkcia "g" má v bode nula hodnotu 2 →
Obor hodnôt funkcie "g" je H(g) = (-1; 2) →
Funkčná hodnota funkcie "m" v bode 1 je m(1) = 2 →
Definičný obor funkcie "m" je <-2; -1/2>∪<1/2; 2> →
Obor hodnôt funkcie "m" je <-2; 2> →