cv_9.png

  Z predpisu kvadratickej funkcie rozhodni o monotónnosti danej funkcie.
  Premenná x∈<−4; 4>.
  Predpis funkcie    Klesajúca na intervale    Rastúca na intervale  
  f: y = − x² − 1 
  g: y = 2x² + 4x − 1
  h: y = − x² + 2x + 1 
  i: y = x² − 4x − 2