cv_8.png

  Urč a zapíš hľadané koeficienty danej kvadratickej funkcie.
  Predpis funkcie    Funkčné hodnoty    Koeficienty  
  f: y = x² + bx + c  f(0) = − 12
 f(1) = − 10
 
  b = c =  
  g: y = ax² + 2x + c g(0) = 5
 g(1) = 9
 
  a = ,   c =  
  h: y = ax² − bx + 1  h(1) = 4
 h(−1) = 2
 
  a = ,   b =