cv_7.png

  Z predpisu kvadratickej funkcie urč a priraď danej funkcii príslušnú vlastnosť.
  D(f) = R.
  Predpis funkcie  Je zdola   Je zhora  Má ostré  
  f: y = 3x² − 2x + 1 
   
  g: y = 3x² + 2x + 1
   
   
  h: y = − 3x² − 2x + 1 
   
   
  i: y = − 3x² + 2x + 1