cv_6.png

  Urč súradnice vrcholu V paraboly, ktorá je grafom príslušnej kvadratickej funkcie v množine R.
  Predpis funkcie  Vrchol paraboly  
  f: y = x² + 4x + 1 
  V[, ]  
  g: y = − x² − 4x + 1
  V[, ]  
  h: y = − x² + 4x − 1 
  V[, ]  
  i: y = x² − 4x + 1 
  V[, ]