cv_5.png

  Z predpisu kvadratickej funkcie v súčinovom tvare urč koeficienty danej funkcie zapísanej vo všeobecnom tvare.
  Súčinový tvar  Koeficienty vo všeobecnom tvare  
  f: y = (x − 2)(x − 3)   a = , b = , c =  
  g: y = (x + 3)²  a = , b = , c =  
  h: y = (2x − 3)²   a = , b = , c =  
  i: y = (x − 2)(2x + 3)   a = , b = , c =