cv_3.png

Je daná funkcia f: y = x² + 2x − 1, x∈R.
Do tabuľky doplň hodnoty funkcie f(x):
x
  −3  
  −2  
  −1  
  0  
  1  
  2  
 f(x) 
Grafom funkcie f je s vrcholom v bode V[ ; ].
Funkcia f je na intervale (-∞, −1> .
Funkcia f je na intervale < −1, ∞) .