cv_2.png

Na obrázkoch v sústave súradníc Oxy je niekoľko grafov.
Urč, či daný graf je, alebo nie je grafom kvadratickej funkcie.
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png