cv_1.png

Zo zápisu predpisu funkcie urč, či je, alebo nie je funkciou kvadratickou.
Obrázok1.png
Obrázok2.png
Obrázok3.png
Obrázok4.png
Obrázok5.png
Obrázok6.png
Obrázok7.png
Obrázok8.png