© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Lineárne funkcie

Smernica grafu lineárnej funkcie

Umiestnite jednotlivé predpisy lineárnych funkcií do radu tak, aby postupne klesala veľkosť uhla, ktorý priamky zvierajú s kladnou časťou x-ovej osi (tzn. začnite tou priamkou, ktorá zviera s kladnou polosou x najväčší uhol).