© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Kvadratické funkcie

Graf kvadratickej funkcie

Premiestnite a usporiadajte do radu predpisy kvadratických funkcií podľa "šírky" ich paraboly. Začnite tou funkciu, ktorá má "najširší" graf, posledná v riadku bude kvadratická funkcia s "najužším" grafom.