© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Kvadratická funkcia

Súradnice vrchola paraboly

Ku predpisu kvadratickej funkcie priraďte súradnice jeho vrchola.