© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Kvadratické funkcie

Súradnice vrchola paraboly

Ku predpisu kvadratickej funkcie priraďte súradnice jeho vrchola V[v1; v2].
Pozn. najprv predpis upravte na tvar, t.j. f: y = (x−v1)2+v2.
f: y = x2 − 2x + 3
f: y = x2 + 4x + 5
f: y = x2 − 2x − 2
f: y = x2 + 2
f: y = x2 − 4x + 4
f: y = x2 + 6x + 8