© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Funkcie

Kvadratická funkcia

Doplňte chýbajúce súradnice priesečníkov grafu kvadratickej funkcie s osou y a potom s osou x (bez vykresľovania grafu funkcie).
Priesečníky grafu s osou y-ovou

f: y = 2x2 − x + 1
pretína y-ovú os v bode [; ]

f: y = x2 − x − 6
pretína y-ovú os v bode [; ]

f: y = 3x2 + 9x + 5
pretína y-ovú os v bode [; ]

f: y = x − 1 + 3x2
pretína y-ovú os v bode [; ]

f: y = x2 + 9
pretína y-ovú os v bode [; ]

f: y = 2x2 − 4x
pretína y-ovú os v bode [; ]

f: y = (x + 1)2 − 2
pretína y-ovú os v bode [; ]

f: y = 2(x − 2)2 − 5
pretína y-ovú os v bode [; ]
Priesečníky grafu kvadratickej funkcie s osou x-ovou

g: y = x2 + x − 6
pretína x-ovú os v bodoch: [; ], [; ]

g: y = x2 + 2x + 1
pretína x-ovú os v bode: [; ]

g: y = x2 − 16
pretína x-ovú os v bodoch: [; ], [; ]

g: y = x2 − 7x + 10
pretína x-ovú os v bodoch: [; ], [; ]

g: y = x + x2
pretína x-ovú os v bodoch: [; ], [; ]

g: y = 4x2 − 4x + 1
pretína x-ovú os v bode: [; ]

g: y = (x + 1)2 − 4
pretína x-ovú os v bodoch: [; ], [; ]

g: y = 4 − (x − 2)2
pretína x-ovú os v bodoch: [; ], [; ]