© RNDr. Gabriela Kövesiová

Lineárna funkcia

Graf funkcie a jej predpis

Ku každému grafu lineárnej funkcie vyber jej predpis.
 →  →   → 
 →  →  →