© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Kvadratická funkcia

Graf funkcie a jej predpis

Ku každému grafu kvadratickej funkcie vyber jej predpis.