© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Funkcie

Lineárna a konštantná funkcia

Ku každému tvrdeniu vyber správnu možnosť (či uvedený bod patrí, alebo neptrí funkcii s daným predpisom).
bod A[0; 1]
funkcii f: y = x + 1
bod B[-1; -2]
funkcii f: y = x + 1
bod C[1; 2]
funkcii f: y = x + 1
bod D[3; 2]
funkcii g: y = 2x -1
bod E[-1; 0]
funkcii g: y = 2x - 1
bod F[0; -1]
funkcii g: y = 2x - 1
bod P[1/3; 0]
funkcii h: y = -3x + 1
bod M[0; 1]
funkcii h: y = -3x + 1
bod N[1; 0]
funkcii h: y = -3x + 1
bod S[2; -1/2]
funkcii k: y = -1/2
bod T[-1/2; 0]
funkcii k: y = -1/2
bod U[-5; -1/2]
funkcii k: y = -1/2
bod X[3; 0]
funkcii m: y = 3
bod Y[0; 3]
funkcii m: y = 3
bod Z[-2; 3]
funkcii m: y = 3