© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Funkcie

Kvadratická funkcia

Ku každému tvrdeniu vyber správnu možnosť (či uvedený bod patrí, alebo neptrí kvadratickej funkcii s daným predpisom).
bod A[0; 1]
funkcii f: y = x2 − x + 1
bod B[-1; -2]
funkcii f: y = x2 − 1
bod C[1; 2]
funkcii f: y = x2 + x
bod D[3; 3]
funkcii g: y = −x2 + 2x + 3
bod E[-1; 0]
funkcii g: y = 2x2 − 2x − 1
bod F[0; -1]
funkcii g: y = 3x2 + 5x - 1
bod P[1/3; 0]
funkcii h: y = 9x2 − 3x
bod M[0; 1]
funkcii h: y = 7x2 + 15x + 1
bod N[1; 0]
funkcii h: y = 4x2 − 6x
bod S[2; -1/2]
funkcii k: y = −x2 + 2x − 1/2
bod T[-1/2; 0]
funkcii k: y = 8x2 + 2x
bod U[0; -2]
funkcii k: y = 3x2 − 2
bod X[3; 0]
funkcii m: y = x2 + 9
bod Y[0; 3]
funkcii m: y = x2 − x + 3
bod Z[-2; 3]
funkcii m: y = −x2 + 7