© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Lineárne funkcie

Parametrický systém lineárnych funkcií

Na každom obrázku sú grafy funkcií, ktoré sa dajú zapísať jedným zápisom, s využitím parametra c, c∈R. Vyberte ku každému obrázku taký zápis, aby každá lineárna funkcia, ktorej graf je na konkrétnom obrázku, mala predpis patriaci do vybranej skupiny priamok zapísaných pomocou koeficientu c.