© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Kvadratická funkcia

Graf

Ku predpisom kvadratických funkcií priraďte značku, ktorá znázorňuje "otočenie" paraboly, ktoré je závislé od parametra kvadratického člena.