© RNDr. Gabriela Kövesiová

Lineárna funkcia

Monotónnosť

Pre lineárnu funkciu danú predpisom f(x) = ax + b, zapíš najprv koeficient lineárneho člena a potom rozhodni o monotónnosti danej funkcie (do druhého políčka zapíš slovom: rastúca, klesajúca).
f(x) = 2x + 1   a = ... a preto lineárna funkcia f je
g(x) = 5/2x - 3   a = ... a preto lineárna funkcia g je
h(x) = -3x + 2   a = ... preto lineárna funkcia h je
m(x) = 4 + x   a =... a preto lineárna funkcia m je
n(x) = 2 - 1/3 .x    a = ... a preto lineárna funkcia n je
p(x) = -3.(x + 2) + 4   a = ... a preto lineárna funkcia p je
r(x) = 1 - 2.(1 - x)   a = ... a preto lineárna funkcia r je
q(x) = x + 4.(1 - x)   a = ... a preto lineárna funkcia q je