©RNDr. Gabriela Kövesiová

Vlastnosti funkcie

Monotónnosť funkcie

Na základe grafu funkcie rozhodnite o tom či je daná funkcia rastúca alebo klesajúca na požadovanom intervale.

   <-3; -1>
   <-1; 4>

   <-3; -1>
   <-1; 2)

   (2; 4>
   <-3; 2)

   (1; 3)
   (3; 4)

   <0; 1>
   <-1; 0>
   <1; 3)
   <-3; -1>

   <0; 2)
   <-2; 0>

   (-∞; ∞)

   (-∞; 0)
   (0; ∞)

   (0; ∞)
   (-∞; 0)

   (-∞; -1>
   <-1; 0>
   <1; ∞)
   <0; 1>