© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Mocninové funkcie

Grafy

Ku grafu funkcie vyberte jej predpis.
moc1.png
moc2.png
moc3.png
moc4.png
moc5.png
moc6.png