© RNDr. Gabriela Kövesiová

Logaritmická funkcia

Graf funkcie

Ku každému grafu vyberte predpis funkcie.
log1.PNG
log2.PNG
log3.PNG
log4.PNG
log5.PNG
log6.PNG
log7.PNG
log8.PNG