© RNDr. Gabriela Kövesiová

Logaritmická funkcia

Porovnanie funkčných hodnôt

Využitím monotónnosti odpovedajúcich logaritmických funkcií porovnajte funkčné hodnoty logaritmických funkcií s daným základom.
1. úloha
log0,45 log48
2. úloha
log210 log310
3.úloha
log32 log1/33
obr1.
4. úloha
log51 log1/40,5
5.úloha
log0,14 log22
6.úloha
log57 log68
obr2.
7. úloha
log50,1 log60,1
8. úloha
log0,50,2 log0,12
9. úloha
log52 log0,53
obr3.