© RNDr. Gabriela Kövesiová

Logaritmická funkcia

Nerovnica I.

Využitím monotónnosti logaritmickej funkcie (rastúca, klesajúca funkcia) vyriešte nasledujúce logaritmické nerovnice.